Lång erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av reklam/marknadsföring och kunder med en eller flera marknader/varumärken i sin portfölj (se följande sidor).

I affärsidén ingår att skapa lönsamhet genom att effektivt driva identitetsfrågor och bygga varumärken i ett nära samarbete med kunder och deras produkter/tjänster.

Jag arbetar i ett tätt samverkande och effektivt mångårigt nätverk där produktionen skräddarsys för varje kunds unika behov och specifika ändamål. Från idé till färdig produktion, oavsett media.

Mitt namn är Patrik Wennerlund, ägare och grundare, och är bl a ARU-utbildad. I min yrkesverksamma roll har jag varit aktiv i ett dussintal år som art director, byråledare och VD på reklambyråer i Borås. PWM AB startades 2001.

Sedan ett par år arbetar jag även som fotograf inom vissa områden – se mer på www.pwmfoto.com

Starka identiteter

Jag arbetar med att skapa långsiktiga och starka identiteter för företag och dess produkter. Från det lilla visitkortet via kataloger, broschyrer och DM till företagets hela identitet. Även stor erfarenhet av olika marknadsanpassningar av material producerat av moderbolag från olika länder.

Allt handlar om är att skaffa sig en stark identitet. En identitet som talar om vem du är, hur ditt företag ser ut och vad det står för. En stor del av din identitet styrs av din kommunikation med marknaden genom text-, bild-, formspråk och media.

En tydlig identitet är en direkt avgörande del av företagets styrka. Identiteten måste därför användas klokt och konsekvent för att fungera optimalt, såväl kort- som långsiktigt. I arbetet kring och användandet av företagets identitet kan ett mindre felgrepp snabbt rasera avsevärda värden och åratal av uppbyggnadsarbete.

Samtidigt måste företagets identitet kontinuerligt vidareutvecklas för att vara livskraftig och fungera även inom nya områden.

Using Format