Identitet

Var hittar man identiteten hos ett företag eller ett varumärke? Är det logotypen, typsnittet, färgerna, företagets affärsidé eller kultur? Jag tror och vet att identiteten sitter i helheten och att den skall användas konsekvent i alla lägen.

Precis som hos en levande varelse genomgår identiteten förändringar genom åren. Små justeringar, förfining och uppdatering, men alltid så att den förblir igenkänd. Det är det som gör den levande genom tiden och det är det som kan omvandla identiteten till ett långlivat varumärke. På följande sidor presen­terar jag PWM och vad vi kan göra tillsammans för att skapa en helhet. Information om PWMFoto hittar du här.

Välkommen till PWM och PWMFoto, 
Patrik Wennerlund

Using Format